Podpora pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při péči o ohrožené děti

Nadace Sirius se v rámci svých aktivit v oblasti řešení problematiky ohrožených dětí v ČR rozhodla věnovat svoji pozornost pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kteří sehrávají klíčovou roli v životě dítěte a rodiny v případě, že funkce rodiny či rodiče není plněna.

Cíle projektu:

 • Podpora profesního a osobnostního růstu pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.
 • Úspěšná řešení problémů ohrožených dětí prostřednictvím podpory pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

Aktivity:

1) akreditovaný vzdělávací program Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 • Termín konání: 2/2012- 6/2012
 • Zúčastnilo se 1200 sociálních pracovníků v 66 kurzech

2) série supervizí

 • Termín konání: 2/2012- 3/2013
 • Zúčastnilo se 120 pracovišť OSPOD po celé ČR

3) školící program Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny a následná tvorba individuálního plánu ochrany dítěte

 • Termín konání: 3/2013- 4/2013
 • Zúčastnilo se 750 sociálních pracovníků v 15 školeních v krajských městech

 

Přístupy a dovednosti OSPOD

Vzdělávací program byl realizován v období od 2.2. - 8.6.2012 a byl již UKONČEN.

Na základě vyhodnocení všech formálních (evaluační dotazníky) i neformálních (diskuze, s účastníky kurzů, e-mailová korespondence, telefonická komunikace atp.) zpětných vazeb ze vzdělávacího programu lze jednoznačně konstatovat, že vzdělávací program „Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ splnil své stanovené cíle.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR se podařilo v předstihu platnosti seznámit účastníky kurzů s rozsáhlou změnou novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Důkladná příprava samotného vzdělávacího programu a výborná práce lektorských dvojic, jistě i fakt značného zájmu účastníků kurzů o další vzdělávání přispěli k velmi dobrému průběhu a výsledkům vzdělávacího programu.

Velmi cenným benefitem byli ale také diskuze účastníků a to nejen co se týká výměny odborných znalostí a zkušeností, ale i co se týká praxe a vedení jednotlivých úřadů, podpory ze strany vedení atd.

Všechny výstupy ze vzdělávacího programu budou použity pro plánování dalších projektů zaměřených na systematická řešení problematiky ohrožených dětí v ČR a zejména pak projektů zaměřených na podporu pracovníků sociálně-právní ochrany dětí.

Závěrem bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se s námi podíleli jak na přípravě, tak na samotné realizaci vzdělávacího programu „Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ a zejména pak samotným účastníkům – sociálním pracovníkům za jejich účast a spolupráci.

Závěrečná zpráva ze vzdělávacího programu Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí(1.74 Mb)

 Manuál Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi (2.38 Mb)

 

Série supervizí

Obecné informace:

 • 5 hodin supervize měsíčně pro každé pracoviště (3 hodiny pro supervizi případovou ve skupině, 2 hodiny pro supervizi individuální nebo týmovou dle vlastní volby)
 • celková doba trvání supervizí: 1 rok (resp. 10 měsíců tj. 10x 5 hodin, vyjma července a srpna)
 • optimální počet osob pro skupinovou supervizi: 8 – 10 osob
  - u pracovišť s počtem pracovnic a pracovníků větším než 10 osob, je plánováno více pracovních skupin
  - pracoviště s menším počtem pracovnic a pracovníků budou pro účely supervize sloučena s jiným pracovištěm dle vlastního výběru
 • zkontaktování pracovišť, která mají zájem o supervizi: leden 2012 (individuální dohoda o časovém plánu pro supervize)
 • zahájení supervizí: únor 2012
 • Ukončení: březen 2013

pdfZávěrečná zpráva Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti - supervize(662.07 KB)

 

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte

V rámci programu Podpora pracovníků OSPOD o ohrožené děti se Nadace Sirius rozhodla podpořit další projekt zaměřený na proškolení pracovníků v základní metodě sociální práce, kterou je vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny a následná tvorba individuálního plánu ochrany dítěte.

Projekt je složen ze dvou částí:

1) školící programVyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodinya individuální plán ochrany dítěte

 • obsahem je uvedení do metody vyhodnocování a tvorby individuálního plánu
 • uskuteční se 15 jednodenních školení v krajských městech ČR
 • maximální kapacita na jednom školení je 50 osob

Termíny školení

DatumOblast
5. 3. 2013 školení pro krajské úřady – Praha
12. 3. 2013 Královéhradecký kraj
12. 3. 2013 Středočeský kraj
14. 3. 2013 Jihočeský kraj
26. 3. 2013 Vysočina
28. 3. 2013 Pardubický kraj
2. 4. 2013 Zlínský kraj
2. 4. 2013 Olomoucký kraj
4. 4. 2013 Plzeňský kraj
4. 4. 2013 Magistrát hl. m. Prahy
9. 4. 2013 Jihomoravský kraj
9. 4. 2013 Karlovarský kraj
16. 4. 2013 Liberecký kraj
16. 4. 2013 Moravskoslezský kraj
18. 4. 2013 Ústecký kraj

2) následná podpora

 • obsahem je konzultace nad prvním případem, který budou pracovníci OSPOD vyhodnocovat
 • předpokládaný termín: březen – červen 2013

3) Závěrečná zpráva

pdfZávěrečná zpráva Vyhodnocování situace dítěte a rodiny a individuální plán ochrany dítěte(614.99 KB)