Expertní kulaté stoly

Další navazující aktivitou na výsledky výzkumu představené na konferenci Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje konané v červnu 2016, je série Expertních kulatých stolů s odborníky.

Cílem expertních kulatých stolů je iniciovat odbornou diskusi na téma Primární prevence ohrožení rodiny a navrhnout program podpory preventivních aktivit pro rodiny v ČR.

Harmonogram:

  1. Hospodaření domácností - 8.11.2016
  2. Stabilita prostředí a bydlení - 1.12.2016
  3. Potřeby a péče o děti v raném a předškolním věku - 3.11.2016
  4. Rozvoj rodičovských kapacit-14.11.2016
  5. Zvládání krizových situací - 21.11.2016
  6. Dětská pojetí - 12.11.2016
  7. Rodičovská pojetí - 16.1. 2017

Tyto aktivity pro nás realizují renomované společnosti MEDIAN a SocioFactor.

Výsledky budou společně se zjištěním kvantitativního výzkumu předloženy v podobě závěrečné zprávy, a následně budou představeny odborné veřejnosti v rámci konference.

Výzkumná zpráva RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU – možnosti prevence, podpory a spolupráce ke stažení:

Aktivita získala záštitu MŠMT - pdfscan záštity295.69 KB a MPSV - pdfscan záštity341.48 KB, jejichž zástupci se budou osobně expertních kulatých stolů účastnit.