Primární prevence

Důležitost primární prevence vychází ze stěžejní zásady Nadace Sirius, kdy cílem je eliminovat nepřízeň osudu v životě dítěte, udělat maximum proto, aby se žádné dítě nemuselo potýkat s problémy, které již mají svá řešení. Cesta pomoci je v systematických a účelných řešeních problémů dětí s důrazem na účinná preventivní opatření vedoucí k odstranění problému a k trvalým pozitivním změnám v systému pomoci.

Projekt Primární prevence ohrožení rodiny si klade za cíl nalézat efektivní opatření směřující k podpoře a udržitelnosti zdravého fungování rodinného systému, včetně včasné identifikace možného ohrožení a zabezpečení prorodinných služeb na úrovni jednotlivce, rodiny, odborníků, státních a nestátních organizací. Cílem je nalézat a systematicky podporovat protektivní faktory fungování rodiny a eliminovat faktory rizikové.

Projekty:

Oblasti Primární prevence ohrožení rodiny odborně superviduje expertní skupina: