Lidé Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.

 

Zakladatel Nadace Sirius

Správní rada Andrea Zunová, předsedkyně
Svatava Poulson, členka

Dozorčí rada Martina Bártíková, předsedkyně
Nicole Groesslová, členka
Petra Dostalová, členka

Ředitelka Dana Lipová