Mediální kampaň chodicilide.cz

Základní myšlenkou kampaně je představa virtuálního světa, kde všichni lidé umí přirozeně létat a my, kteří jsme odkázáni na pohyb na zemi, jsme vlastně postižení. Několik televizních spotů na téma:

  • Nelétám, ale pracuju.
  • Nelétám, ale sportuju.
  • Nelétám, ale bavím se.

spustilo v prosinci 2011 první vlnu mediální kampaně s mottem „Lidé s poruchou létání". Spoty představily klíčovou metaforu, která projektu dala jméno. Především však vyprovokovaly veřejnost k zamyšlení nad postojem k lidem se zdravotním postižením.

Kromě toho v červnu téhož roku bylo možno v šesti městech České republiky nastoupit do tramvaje obsazené z velké části cestujícími se zdravotním postižením, hlavní slogan akce zněl „Nebojte se zeptat!". V rámci běžné každodenní situace tak vznikl prostor pro přirozenou komunikaci mezi lidmi se zdravotním postižením a bez něj.

Hlavním tématem druhé vlny mediální kampaně, která proběhla v prosinci 2012, byl „Nevhodný soucit a strach". Spoty v televizním vysílání zachycovaly běžné situace z virtuálního světa „lítačů" a „chodičů" a zdůraznily absurditu nevhodného způsobu komunikace.

V lednu 2013 nadace vyhlásila výzvu Moje cesta s cílem zapojit do projektu chodicilide.cz děti a dospívající – výtvarně, textem nebo prostřednictvím fotografie měli ztvárnit situaci, kdy sami nebo s pomocí druhých překonali nějaké překážky. Smyslem výzvy bylo, aby si děti uvědomily, že menší či větší překážky musíme v životě překonávat všichni. V rámci výzvy vznikla řada zajímavých výtvarných děl, fotografií a textů.

V prosinci 2013 odstartovala třetí vlna mediální kampaně. Hlavním tématem kampaně „Nedejte na první dojem" byla změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Metaforu „chodičů" a „lítačů" nahradily příběhy z reálného života. Petr, který účinkuje v akrobatickém představení, ačkoli je upoutaný na vozíku, nevidomý horolezec Honza a neslyšící taxikář Kamil – to jsou silné příběhy, které ukazují, co vše je možné i navzdory zdravotnímu postižení dělat.