Edukativní činnost

Workshopy na základních a středních školách

Cílem projektu chodicilide.cz je změna přístupu veřejnosti ke zdravotně postiženým. Uvedené kampaně byly určeny širší veřejnosti bez věkového omezení. V další fázi projektu se nadace zaměřila na děti a školní mládež s cílem pomoci formovat jejich postoje a hodnoty. Rozhodla se v rámci školní výuky organizovat zážitkové workshopy pro děti a učitele. Děti se tak mohly zajímavou formou seznámit s omezením lidí se zdravotním postižením a s pomůckami, které běžně používají. Děti měly možnost člověka s postižením vidět při běžných činnostech a volně s ním komunikovat. Reakce studentů i žáků ukázaly, že si díky programu workshopů skutečně uvědomili překážky, které musí lidé se zdravotním postižením ve svém životě překonávat. Také se částečně zbavili ostychu a strachu při komunikaci s nimi.
Pozitivní zkušenosti z workshopů vedly nadaci k rozhodnutí uspořádat výstavu Moje cesta.

Výstava Moje cesta 2013

Na výzvu druhé vlny mediální kampaně navázala výstava Moje cesta, která se konala ve dnech
4. – 29. 6. 2013 na Výstavišti v pražských Holešovicích. Navštívilo ji přes 7 000 návštěvníků. Vedle výtvarných děl, která děti v rámci výzva Moje cesta vytvořily, se návštěvníci na ploše 1 300 m2 mohli seznámit s každodenním životem lidí se zdravotním postižením. Vyzkoušeli si bezbariérový byt, měli možnost pohybovat se a vnímat okolí bez použití zraku, seznámili se s komunikačními cestami osob s postižením sluchu. Prostor byl věnován také pomůckám, které lidé s postižením běžně používají. Klíčem k úspěchu výstavy byl právě vlastní prožitek návštěvníka, na základě kterého pochopil, že nejde o dva odlišné světy, ale že rozdíl je pouze v překážkách, které lidé s postižením musejí denně překonávat. Výstava byla vysoce profesionálně připravena a získala v roce 2013 historicky první cenu za přístupný design Equal Design Award.

Výstava Naše cesta 2014

Na základě pozitivních ohlasů na výstavu Moje cesta, které přicházely jak od odborníků, tak od laické veřejnosti, se Nadace Sirius rozhodla v rámci projektu chodicilide.cz uspořádat v Praze a v Brně další výstavu se stejnou tematikou, tentokrát pod názvem Naše cesta. Koncepce výstavy byla obdobná, návštěvníci pod vedením vyškolených průvodců, z nichž někteří byli též zdravotně postižení, nahlédli do světa lidí se zdravotním postižením. Vyzkoušeli si kuchyni pro nevidomé, bezbariérovou koupelnu, speciálně upravený studentský či hotelový pokoj. Uvědomili si nástrahy a bariery, které musí člověk se zdravotním postižením denně překonávat v běžném životě, při cestě do zaměstnání nebo při práci. Byl zde i prostor pro zábavu a koníčky – speciální lezecká stěna, florbal a basketbal pro vozíčkáře, herní zóna s hrami zaměřenými na orientaci, paměť nebo motoriku. K technickým zážitkům patřilo používání speciálně vybaveného počítače pro lidi se zrakovým či tělesným postižením. Obdobně jako předchozí výstava byla i tato určena především dětem základních a středních škol. V rámci výstavy proběhly semináře týkající se tematiky osob se zdravotním postižením.

Výstava Naše cesta v číslech

Výstava Naše cesta se konala od 1. 5. do 30. 6. 2014 v Brně a od 1. 10. do 30. 11. 2014 v Praze. Vidělo ji celkem 52 444 návštěvníků, z toho 31 268 dětí v rámci návštěvy 1 431 školních tříd. Návštěvníky v Brně provádělo 99 průvodců (z toho 29 se zdravotním postižením) a v Praze 122 průvodců (z toho 39 se zdravotním postižením).