O projektu chodicilide.cz

 

Cílem projektu chodicilide.cz, který Nadace Sirius spustila v roce 2010, je změna postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Na začátku projektu proběhl výzkum společnosti Median na téma postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením. Výsledky monitoringu ukázaly, že druhým nejzávažnějším problémem pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi je, hned po nedostatku finančních prostředků, negativní postoj veřejnosti. Z výzkumu dále vyplynulo, že část populace neví, jak se k osobám se zdravotním postižením chovat v konkrétních situacích, zda a jak nabídnout pomoc. Brožura shrnující výsledky monitoringu je ke stažení na webu Nadace Sirius: pdfBrozura_Sirius_web.pdf1.09 MB

Na základě informací z monitoringu Nadace Sirius uspořádala v roce 2011 celkem devět workshopů s mladými lidmi s různým zdravotním postižením s cílem zjistit jejich problémy a potřeby pro zlepšení komunikace s veřejností. Názor mladých lidí zachycuje dokumentární snímek Lindy Jablonské „Jsme úplně normální, ale občas potřebujeme vaši pomoc“.

Výše uvedené poznatky vedly nadaci k myšlence zorganizovat rozsáhlou mediální kampaň, která by kreativní formou přiblížila svět lidí se zdravotním postižením. Kampaň byla nazvána chodicilide.cz.

Více informací o projektu naleznete zde: http://chodicilide.cz/o-projektu/

  zakladni-logo-chodicilide-cz-trans