O projektu

 

· Popis projektu

· Organizační struktura projektu

· Obsahová struktura projektu

 

Popis projektu

Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II. (dále jen „CP NRP II.“) navazuje na pilotní projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče I. a dále ho rozvíjí. Čerpá z výsledků a doporučení českého a zahraničního výzkumu realizovaného v rámci tohoto projektu.

Termín realizace projektu: 9/2015 – 12/2018.

Cílem projektu je pokračovat v systematickém a komplexním pojímání problematiky náhradní rodinné péče se zaměřením především na téma Osvojení a Zdravotně znevýhodněné děti. Snaha o podporu a zkvalitňování metod práce v oblasti náhradní rodinné péče a získání a udržení vysokého know-how v této oblasti, spojeného s šířením příkladů dobré praxe.

 

Cíle projektu:

  • Cíl 1: Navrhnout model podpory osvojitelských rodin
  • Cíl 2: Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti
  • Cíl 3: Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
  • Cíl 4: Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
  • Cíl 5: Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

 

Organizační struktura projektu

 o-projektu-2

Partnerskou organizací pro projekt CP NRPII. je Středisko náhradní rodinné péče, spolek. (více na www.nahradnirodina.cz)

Partnerská organizace zajišťuje výzkumný a projektový tým, který realizuje aktivity projektu a plní jeho cíle.

Odborný garant je zástupcem partnerské organizace. Je to kvalifikovaný a zkušený odborník, který poskytuje odbornou záštitu pro problematiku náhradní rodinné péče, předkládá a obhajuje návrhy a výstupy projektového týmu, řídí aktivity projektu po odborné stránce a zajišťuje kvalitu činností a výstupů projektu z odborného hlediska.

Odborným garantem projektu CP NRP II. je PhDr. Věduna Bubleová.

 

Expertní skupina (dále jen „ES NRP“) je poradním a pracovním orgánem Centra podpory, o. p. s., pro oblast náhradní rodinné péče.

ES NRP je složena z odborníků a respektovaných autorit se zkušeností v NRP a vzniká za účelem dlouhodobé spolupráce v oblasti NRP.

Podrobný popis činnosti ES NRP naleznete v dokumentu pdfStatus expertní skupiny náhradní rodinné péče480.43 KB.

Seznam členů Expertní skupiny:

 

 

Obsahová struktura projektu

 

cp-nrp-2