Mapa služeb NRP

Východiska

Představovaná mapa sleduje jednotlivé fáze péče o dítě od péče v biologické rodině až po péči náhradní. Blíže se zaměřujeme na náhradní rodinnou péči a základní služby v těchto fázích z pohledu náhradní rodiny. Podkladem pro její vznik byl realizovaný výzkum náhradní rodinné péče v České republice v rámci projektu CP NRP I. v roce 2014, který nám pomohl zmapovat tuto oblast.

Cíl

  • Zmapování všech služeb v oblasti náhradní rodinné péče ve všech fázích péče o dítě v této oblasti.
  • Podpora a postupné doplňování bílých míst v NRP (chybějící nebo nedostatečně fungující služby) v rámci projektů CP OPS a grantových řízení Nadace Sirius.

 

pdfMapa služeb NRP451.62 KB