Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči

O projektu

 

• Popis projektu 

• Cíle projektu

• Struktura projektu

 

Popis a východiska projektu

Od 1. 1. 2013 byla Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí upravena pravidla pro styk dítěte v NRP s biologickými rodiči. V současné době však způsob styku není metodicky ošetřen. Důsledkem je, že jsou ke styku s biologickými rodiči nuceny děti i v případech, kdy jsou setkávání kontraproduktivní. V dalších případech setkávání nepřináší očekávaný přínos, a to jak na straně dítěte, tak na straně biologické i náhradní rodiny. Kontakt musí probíhat tak, aby nepoškodil dítě (nutný souhlas/přání dítěte, vhodný průběh setkání apod.).

Cílem projektu je vytvoření kritérií pro rozhodování, zda, jak a jakou formou má být dítě v náhradní rodinné péči v kontaktu se svými vlastními rodiči a kdy je vhodné uvažovat o návratu dítěte zpět do původní rodiny. Kritéria budou vytvořena ve spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany dětí, odborníky na sociálně-právní ochranu dětí, mladým člověkem, který sám vyrostl v náhradní rodinné péči a partnerem projektu Latus o.p.s. a pilotovaná v praxi v rámci Pardubického a Plzeňského kraje. Výsledky budou zpracovány do publikace, jejíž šíření do praxe po celé ČR podpoří  Ministerstvo práce sociálních věcí.

Partnerskou organizací pro projekt je Amalthea z.s.. (více na www.amathea.cz)

Odborným garantem projektu je Mgr. Ria Černá.

Termín realizace projektu je 6/2016 – 3/2019.

 

Cíle projektu

Cíl 1: Navrhnout kritéria pro rozhodování o kontaktu dítěte s vlastními rodiči

Cíl 2: Zajistit pro dítě bezpečné nastavení kontaktu s vlastními rodiči

Cíl 3: Rozšířit ověřená kritéria do praxe sociálních pracovníků v ČR

 

Struktura projektu

struktura projektu kontakt deti