Cíle a vize

Centrum podpory, o. p. s. (dále „Centrum podpory") bylo založeno Nadací Sirius s posláním systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi v oblasti náhradní rodinné péče. Jedním z dalších cílů Centra podpory je prohlubovat vzájemnou spolupráce a sdílení informací mezi organizacemi zabývajícími se náhradní rodinnou péčí.

Zakládací listina Centrum podpory, o.p.s. (335.68 Kb)

Centrum podpory, o. p. s., bylo založeno s vizí vytvořit platformu, která umožní organizacím v dané oblasti péče o ohrožené dítě sdílet, prohlubovat a aplikovat do denní praxe znalosti a zkušenosti vytvořené a ověřené v této oblasti v České republice nebo v zahraničí.

Mezi hlavní cíle Centra podpory, o. p. s., patří:

  • systematicky mapovat činnost v dané oblasti v České republice a shromažďovat relevantní materiály za účelem jejich dalšího šíření a sdílení,
  • provádět výzkum a mapování situace v dané oblasti v zahraničí,
  • vyhledávat příklady dobré praxe v České republice, které jsou podloženy kvalitně zpracovanou metodikou a ověřeny v reálné praxi, a napomáhat jejich šíření,
  • vyhledávat příklady dobré praxe v zahraničí, které jsou podloženy kvalitně zpracovanou metodikou, ověřeny v reálné praxi a jsou vhodné pro aplikaci v prostředí České republiky,
  • podporovat organizace v dané oblasti v jejich dalším rozvoji po stránce metodické,
  • podporovat hledání způsobů pro sledování a vyhodnocování úspěšnosti práce v dané oblasti.