Centrum podpory, o.p.s.

Logo Centrum podpory o.p.s.Centrum podpory, o. p. s., jejímž zřizovatelem je Nadace Sirius, bylo založeno 16. listopadu 2012 s cílem systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého dítěte. Jedním z dalších cílů společnosti je i podpora prohlubování a posilování vzájemné spolupráce a sdílení informací mezi organizacemi zabývajícími se danou problematikou. Při vyhledávání a mapování situace v dané oblasti se o. p. s. Centrum podpory zaměřuje nejen na Českou republiku, ale inspiraci a zkušenosti hledá také v zahraničí.

Centrum podpory, o. p. s., vyznává stejné zásady jako její zakladatel Nadace Sirius. Jde především o:

  • nalezení a realizaci systematických a účelných opatření, která povedou k pozitivním a trvalým změnám v systému pomoci rodinám a dětem,
  • využívání české i mezinárodní zkušenosti a příkladů dobré praxe a o spolupráci s předními odborníky a charitativními organizacemi,
  • vnímání pomoci a dárcovství jako samozřejmého lidského postoje, při němž je dárce motivován k pomoci důvěryhodnými informacemi, potřebnými ke správnému rozhodnutí o pomoci, a nikoliv působením na city či snahou zviditelnit se.

 

V říjnu 2011 byl zahájen pilotní projekt „Centrum podpory náhradní rodinné péče“, který je zaměřen na oblast náhradní rodinné péče a je realizován ve spolupráci s partnerskou organizací – Střediskem náhradní rodinné péče, o. s. (více na www.nahradnirodina.cz).

snrp-stredisko-nahradni-rodinne-pece

Aktuality

chat16. prosince 2016 - Dne 13. 12. 2016 se uskutečnila konference, na které byly prezentovány výstupy a závěry setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které probíhaly letos od března do června ve 13 krajích. Přednesené závěry a výstupy setkání byly doplněny o zkušenosti a dobrou praxi ve Zlínském kraji. 

Výstupy z konference naleznete ZDE.

 

domecek20. listopadu 2016
CELOSTÁTNÍ KONFERENCE: VÝSTUPY ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ OSPOD A NNO POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY V NRP VE 13 KRAJÍCH ČR. Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní konferenci NRP, která se uskuteční v rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče II. dne 13.12.2016 v Praze a bude věnována výstupům a závěrům ze setkání pracovníků státních a nestátních institucí, zabývajících se problematikou náhradní rodinné péče v České republice. 

Program a více informací naleznete ZDE.

 

seminare22. dubna 2015 - V rámci projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče si Vás dovolujeme pozvat na III. třídenní školení metodik dobré praxe NRP, které se uskuteční v termínu 1. – 3. 6. 2015. Více informací naleznete zde.

 

rodina223. října 2014 - Dovolujeme si Vás pozvat na celostátní konferenci, která se uskuteční dne 13. 11. 2014 v Konferenčním centru City a bude věnována výstupům českého výzkumu v oblasti náhradní rodinné péče. Program a více informací naleznete zde.

 

banner2-180x50