Grantové řízení

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí. Témata jsou vybírána ve spolupráci s expertní skupinou na základě odborné analýzy situace. Cílem udělených grantů je hledat řešení problémů dané oblasti, doplnit či změnit zavedené postupy a metodiky. Prostřednictvím grantových řízení Nadace Sirius navazuje kontakty s organizacemi, které v oblasti péče o rodinu a děti působí.