Co je u nás nového?

Celostátní konference: výstupy ze setkání pracovníků OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13 krajích ČR

chat16. prosince 2016 - Dne 13. 12. 2016 se uskutečnila konference, na které byly prezentovány výstupy a závěry setkání pracovníků státních institucí a neziskových organizací, jež poskytují služby dětem a rodičům v náhradní rodinné péči, které probíhaly letos od března do června ve 13 krajích. Přednesené závěry a výstupy setkání byly doplněny o zkušenosti a dobrou praxi ve Zlínském kraji. 

Výstupy z konference naleznete ZDE.

Centrum pro rodinu VEGA Kladno realizuje již deváté setkání Kulatého stolu

centrum vega13. února 2016 - dne 17. 2. 2016 se uskuteční další setkání Kulatého stolu, které realizuje Centrum pro rodinu VEGA Kladno ve spolupráci se Statutárním městem Kladnem.

Tématem setkání bude Komunitní plán a jeho další vývoj, své programy představí Dobrovolnické centrum Kladno a pozvání přijal Mgr. Petr Zmuda, ředitel organizace Valika z.s., který se bude věnovat tématu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jako nástroj prevence odebírání dětí z rodin“.