Cíle a statut

Účelem Nadace Sirius je všestranně přispívat ke zlepšování kvality života dětí. Zaměřuje se na pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou definovány
v  Úmluvě o právech dítěte (139.25 Kb), kterou schválilo OSN v roce 1989 a ČR přijala v roce 1991.

Motto Nadace Sirius a jeho odraz v činnosti nadace

Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Šťastné dítě je dítě, jehož potřeby jsou uspokojovány.

Potřeby dítěte jsou uspokojeny ve funkční rodině.

Dítě žijící ve funkční rodině je šťastné dítě.

Cílem aktivit Nadace Sirius je funkční rodina (biologická nebo náhradní).

 Statut Nadace Sirius (329.79 Kb)

pdfEtický kodex Nadace Sirius(320.02 KB)